Tandguld har använts under många år. Guld är en mjuk och formbar metall som är enkel att arbeta med så därför har det används mycket i tandarbeten, vanligtvis i legerad f0rm. Under många år var tandvården subventionerad och det var förhållandevis billigt för patienterna att sätta in tandguld när arbeten på tänderna måste göras. Idag är subventionerna borta och guldet högt värderat vilket gör att det blir dyrt att sätta in tandguld. Det används därför många andra metaller istället idag. Än finns det mycket guld kvar i mun men det håller succesivt på att minska och kommer på sikt nästan att försvinna helt om det inte sker någon förändring.

När ni skickar in tandguld till oss rensar vi det kostnadsfritt åt er så ni kan skicka in tanden så som ni får den av tandläkaren men porslin, rot, gom- ja allt kan vara kvar på. Vi tar sedan bort allt som inte är guld och ni får betalt för ert tandguld.

Vårt påssystem består av tre olika påsar. Den vita påsen (patientpåsen) används när tandläkaren skickar in guld för patientens räkning, den vita plastpåsen används när patienten själv ombesörjer inskicket och den gula påsen (tandläkarpåsen) används när tandläkaren skickar in klinikens eget guld. Kliniken erhåller alltid provision på den vita påsen och väljer själv om de vill erhålla provision även på den vita plastpåsen.

Den vita patientpåsen
Tandläkare ombesörjer inskickandet av påsen till oss för patientens räkning.

Den gula tandläkarpåsen
Används för klinikens eget guldskrot.

Den vita plastpåsen
Patienten ombesörjer själv inskickandet av skrotet till oss för egen räkning.

Tandläkarens provision läggs på klinikens konto och betalas ut efter förfrågan. Patienten erhåller sin ersättning på postavi eller till angivet konto 30 dagar efter det att vi emottagit försändelsen.