Tandguld har använts under många år. Guld är en mjuk och formbar metall som är enkel att arbeta med så därför har det används mycket i tandarbeten, vanligtvis i legerad f0rm. Tandvården var subventionerad under många år och det var förhållandevis billigt för patienterna att sätta in tandguld. Idag är subventionerna borta och guldet högt värderat vilket gör att det blir dyrt att sätta in tandguld. Andra metaller används därför idag. Än finns det mycket guld kvar i mun men det håller succesivt på att minska och kommer på sikt nästan att försvinna helt.

Ni skickar in tandguld till oss rensar vi det det kostnadsfritt åt er och ni får betalt för guldet. Ni kan alltså skicka in tanden så som ni får den av tandläkaren men porslin, rot, gom- ja allt kan vara kvar på. Vi tar bort allt som inte är guld och ni får betalt för ert tandguld.

Vi har ett påssystem som består av tre olika påsar allt för att det skall passa dig. Tandläkaren använder den vita påsen (patientpåsen) när hen skickar in guld för patientens räkning, den vita plastpåsen används när patienten själv ombesörjer inskicket och den gula påsen (tandläkarpåsen) används när tandläkaren skickar in klinikens eget guld. Tandläkare erhåller alltid provision på den vita påsen och väljer själv om de vill erhålla provision även på den vita plastpåsen. All ersättning för den gula påsen går direkt till dig som tandläkare.

Den vita patientpåsen
Tandläkare ombesörjer inskickandet av påsen till oss för patientens räkning.

Den gula tandläkarpåsen
Klinikens och tandläkarens eget guldskrot.

Den vita plastpåsen
Patienten ombesörjer själv inskickandet av skrotet till oss för egen räkning.

Tandläkarens provision läggs på klinikens konto och betalas ut efter förfrågan. Patienten erhåller sin ersättning på postavi eller till angivet konto 30 dagar efter det att vi emottagit försändelsen.