Allmänt
Följande villkor gäller för produkter tillhandahållna av Svensk Dentalåtervinning AB, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan oss och er som kund. Försäljning via webbutiken sig i första hand till företagskunder.
Vid försäljning till konsument tillämpar vi de regler som följer av tillämplig lagstiftning.

Priser
Alla priser på goldrecycling.com är exklusive moms, andra skatter samt fraktkostnader (läs mer under”Fraktkostnader”), om inget annat anges.
Vi förbehåller oss rätten att innan angiven leveransdag justera angivna priser, under förutsättning att du som kund därvid meddelas.

Beställning
Beställer gör ni enkelt i webbshopen. Det går också bra att skicka ett mail på office@npmab.com eller att ringa in er beställning på 031-72 72 206 mellan klockan 9-12.

Betalningsinformation 
I samband med leverans skickar vi en faktura som ni betalar på 30 dagar. Vid större beställningar samt beställning från privatpersoner tillämpas portförskott.

Transportalternativ
Vi använder oss av posten och skickar er försändelse rekommenderat eller vanligt brev om inte annat överenskommits med er. Ni kan alltid själva hämta er beställning på vårt kontor. Adress Göteborgsvägen 89, 431 30 Mölndal tider efter överenskommelse.

Fraktkostnader
Vi debiterar er för frakt och emballage.

Leveransförsening
Vid beställningsvaror eller varor som tillfälligt är slut i lagret kontaktar vi er med en beräknad leveranstid. Vi kommer även meddela er om er försändelse skulle bli ytterligare försenad.

Leverans av flera produkter
Vi försöker alltid att leverera er beställning i en leverans. Om det skulle vara så att någon enstaka vara är slut i lager kommer vi att skicka övriga varor i en första försändelse och skicka resten av orden vid senare tillfälle.

Ångerrätt/retur
Enligt gällande lagstiftning. Vi tar i normalfallet ej emot returer på beställningsvaror. Önskar ni retunera en vara kontakta oss så skall vi försöka lösa det på bästa sätt för er.

Garanti och reklamation
Enligt gällande lagstiftning.

Ansvarsbegränsning
Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för oss enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.
Vårt ansvar omfattar endast direkta förluster. Vårt ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller kundens förlust av data, och ej heller skador som vi inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Skiljedom
Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensamskiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.