Vid frågor eller för att veta mer kontakta oss gärna!

Svensk Dentalåtervinning AB

Göteborgsvägen 89
431 30 Mölndal

E-post: info@goldrecycling.com

Tfn: 031-72 72 204
Fax: 031-72 72 328

Postgiro: 79833-0

Org.nr: 556874-6571