Vid frågor eller för att veta mer kontakta oss gärna!

Svensk Dentalåtervinning AB

Travgatan 6
431 62 Mölndal

E-post: info@goldrecycling.com

Tfn: 031-72 72 204

Postgiro: 79833-0

Org.nr: 556874-6571