Sälj ditt skrotguld till oss

Vi är en skrothandlare och kallar alltså allt guld som ni säljer för skrotguld. Det innebär att allt guld som vi köper smälter vi ner och renar så att det blir till nytt guld. Därför spelar det inte någon roll för oss om smycken som ni säljer är trasiga eller hela – ni får ändå betalt lika mycket. Ert guld hamnar inte på andrahandsmarknaden utan det blir en del av guldets kretslopp och återvinns till nytt guld som används till bland annat tillverkning av nya smycken.

För att guldet skall kunna bli ”nytt” guld behöver det affineras vilket innebär att de olika metallerna i guldet separeras. Smyckesguld tillverkat i Sverige innehåller vanligtvis 750/1000 guld (dvs. 18 karat). Vid affinering separeras guldet från de övriga metallerna i legeringen och kvar är enbart rent guld. På så sätt omvandlas skrotguldet till nytt guld som kan användas för att tillverka nya produkter.