Information om guld

Guld är en ett grundämne med den kemiska beteckningen AU (Aurum) och är en ädelmetall som inte oxiderar. Guld har över åren används som betalningsmedel, smycken, ekonomisk tillgång och mycket mer. Guld är en kompakt, mjuk metall som är en av de mest formbara och tåliga metallerna som finns. På grund av sin mjukhet legeras ofta guldet för att kunna öka sina användningsområden.

Guld är en den smidigaste av alla metallerna. Den kan t.ex. valsas ut till tunn plåt så kallat bladguld som bara är 0,0001 mm tjockt. Det går till och med att se igenom. Det är en väldigt tung metall med en specifik vikt på 19,32 vilket innebär att om ett 2 liters mjölkpaket fyllas med guld skulle det väga nästan 40kg. Guld är dubbelt så tungt som bly. Guld är bra till att leda elektrisk ström. Det smälter vid 1064°. Guld är mycket motståndskraftigt och påverkas nästan inte av några syror. Kungsvatten (som är en blandning av 1 del salpetersyra och 3 delar saltsyra)  är en syra som biter på guld. Därför används kungsvatten som probersyra när karathalten i guldet testas. Internationellt vägs guld i troy ounce. Ett troy ounce är 31,1 gram. Värdet på guld bestäms varje dag på de stora metallbörserna i London, Tokyo och New York och räknas i US dollar / troy ounce.

Övervägande del av det guld som tills idag har grävts fram har använts till smycken. En del används även till tandguld och inom olika industrier. I Sverige består oftast smycken av 18 karats guld. Dvs. 75 % av smyckets vikt består av guld. Beroende på vilka övriga metaller som tillsätts till guldet får guldet olika färg. Rödguld innehåller oftast mycket koppar medan vitguld innehåller palladium.

Sedan urminnes tider har guld som använts som betalningsmedel och många mynt är tillverkade av guld.

Guld brukar märkas med en kontrollstämpel som skall visa vilken tillverkaren är samt hur hög karathalt föremålet har. För att få kallas äkta guld skall innehållet vara minst 9 karat. Handel med investerings guld är från år 2000 befriat från moms. Som investerings-guld räknas godkända tackor och mynt som har en renhet av minst 900 tusendelar.